.
středisko rybářství a myslivosti Jevany Středisko rybářství a myslivosti
Česká zemědělská univerzita v Praze Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy
english version
česká verze
deutsch version
rybářství Jevany Mezi dlouholeté činnosti Školního lesního podniku v Kostelci n.Č.l. patří chov ryb na rybniční soustavě v povodí Jevanského potoka. Tato soustava je tvořena 10 rybníky: Požár, Louňovský, Pařez, Vyžlovský, Ján, Švejcar, Jevanský, Pilský, Nohavička, Šáchovec. Celková výměra soustavy je cca 74 ha.

Hospodaření je založeno pouze na využití dané přirozené produkce a přikrmování. Chov je zaměřen zejména na kaprovité ryby - 90 % a dále štiku, candáta, sumce, okouna. Kapr se prodává většinou jako 3-letá ryba.

Rybníky se dělí na plůdkové (Šáchovec, Nohavička, Pilský), násadové (Požár, Louňovský, Pařez, Ján, Švejcar) a hlavní (Vyžlovský, Jevanský). Průměrná produkce činí cca 720 kg/ha.

Nezanedbatelný význam této soustavy tkví v retenční schopnosti - zadržování povodňových vln. Z vodohospodářského hlediska byl velmi významný rok 2002, kdy rybniční soustava dokázala zachytit a udržet přívalové vody z celého povodí Jevanského potoka. Stejně tak se soustava podílela na zmírnění povodní v roce 2013.

Další nezanedbatelný význam rybničního systému lze spatřit v rekreačním využití. Na rybníce Ján je prováděn sportovní rybolov v režii našeho podniku pro všechny zájemce z řad veřejnosti, rybník Švejcar je vymezen pro zaměstnance ČZU. Na Vyžlovském rybníku je v provozu koupaliště a lze říci, že pro tento účel je využívána celá stoustava.

V součinnosti s ČZU v Praze je zde prováděn monitoring všech vlastností - fyzikálních i chemických, přičemž soustava je hojně využívána při praktických cvičeních studentů ČZU a při vypracování diplomových prací a dalších projektů. Myslivost je popsána v samostatné kapitole.
Fakturační adresa: Česká zemědělská univerzita v Praze Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy, nám. Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, IČ 60460709, DIČ CZ60460709. Doručovací adresa - Středisko rybářství a myslivosti, Pod hrází 7, 281 66 Jevany, GPS: 49°57'54.936"N, 14°48'25.587"E

Aktuality

Popis střediska

Myslivost

Ceníky

Kontakty

Fotogalerie

Zajímavosti

Úvodní stránka ŠLP