Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy je vysokoškolským statkem České zemědělské univerzity v Praze. Hlavní náplní činnosti ŠLP je zajištění praxí a cvičení pro studenty ČZU v Praze, podpora při psaní odborných prací a výzkumných úkolů. Podnikem projde ročně přes 4 000 studentů.

Podnik byl založen v roce 1935, základem se staly lesní pozemky v okolí Kostelce n.Č.l. a rybniční kaskáda v Jevanech. Postupem času se zde zřizovala další střediska. Současná velikost spravovaného území činí cca 6 900 ha. Podnik se v lesích snaží hospodařit maximálně šetrným způsobem, podporovat přirozenou obnovu v těch porostech, kde je to možné, a využívat v maximální míře podrostní hospodářský způsob.

Manipulaci dříví zajišťuje středisko dopravně manipulační, kde se nachází sklad s dostatečnou kapacitou pro uložení potřebných výřezů při zohlednění efektivity výtěže následného zpracování. Výrobu řeziva zajišťuje středisko dřevařské výroby. K řezivu střediska prodávají i přidružené sortimenty jako štěpku, piliny, kůru, palivo, vlákninu atd.

Další provozní jednotkou ŠLP je středisko okrasných a lesních školek. Toto středisko produkuje přes 2 miliony ks sazenic ve více než 500 druzích a 2000 kultivarech okrasných dřevin ročně.

Významnou úlohu plní i středisko rybářství a myslivosti, které zajišťuje provoz kaskády rybníků na Jevanském potoce. Produkce ryb je dlouhodobou činností ŠLP, ale nelze opomenout velmi podstatnou funkci retenční, kdy se kaskáda významně podílí na zmírnění negativních dopadů případných povodní.

Dalšími středisky jsou mechanizační dílny s možností oprav zahradní techniky, středisko služeb, jež zajišťuje provoz zámeckého areálu a další střediska menšího rozsahu.

Na internetové sekce jednotlivých středisek se vstupuje v levém menu, pro rychlé odkazy na výrobky slouží i vstupy ve spodní části této stránky, obecné nebo nadřazené informace naleznete v horním menu.Hajný jde na provázku s tchořem. Potká ho známý a zvědavě se ptá: “Ochočenýho tchoře jsem v životě neviděl. Kam ho dáváte na noc?” “Spí se mnou v posteli a zahřívá mi nohy,” chlubí se hajný. “A co ten zápach?” “Už si chuděra zvykl…”

*  *  * 
Zajíc přijde do hospody a zařve: „Kdo mi šlohl koně?! Ať se okamžitě přizná, nebo udělám to, co udělal můj strýc před padesáti lety!”
Chvíli je ticho, potom pomalu zdvihne ruku medvěd a tiše vykoktá: „Sorry, máš ho za rohem.”
Po chvíli se zajíce zvířata bojácně ptají, co udělal jeho strýc. Zajíc jim odpoví: „Šel domů pěšky!”

*  *  * 
Pan Datel navštíví kamaráda. Hned u dveří jej poslali na dvoreček. A co nevidí. Uprostřed dvorku stojí přítel v ruce má bič a honí po dvorečku nebohého králíčka. “Člověče, že se nestydíš takhle týrat to zvíře.” “Stydím, stydím, ale manželka chce udělat na Vánoce králíka a někde četla, že divokej králík je chutnější.”

*  *  * 
Obchodní název - Česká zemědělská univerzita v Praze Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy; sídlo - nám. Smiřických 1, Kostelec nad Černými lesy, 281 63; IČ 60460709, DIČ CZ60460709, veřejná vysoká škola zapsaná v živnostenském rejstříku u evidujícího Úřadu městské části Praha 6. ID datové schránky - 3hdj9cb. Jednotlivé provozovny (střediska) mají zveřejněny informace v rámci svých sekcí na těchto internetových stránkách.