.
moudrost symbolizuje sova, i když je naopak poměrně hloupým stvořením Středisko účelové činnosti
Česká zemědělská univerzita v Praze Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy
english version
česká verze
deutsch version
okrasná školka Jevany

Věda a výzkum

Jak je zmíněno již v kapitole výše, je ŠLP se svými středisky významným zdrojem dat pro univerzitní výzkum. Největší podíl zaujímá lesní správa, kde probíhají na trvalých zkusných plochách dlouhodobé výzkumné úkoly.
Srovnávací měření na plochách výsadeb různého geografického původu smrku.Porost založený clonnou sečí kolem roku 1815, pravidelné inventarizace, dendrometrická měření.
Demonstrační objekt přírodě blízké struktury v NPR Voděradské bučiny. Záchrana genových zdrojů lesních dřevin, rodičovský strom ekotypu Posázavského smrku ztepilého.
Komplexní vyhodnocení obnovy porostů - jedle bělok. Pokusná výsadba smíšeného porostu s třešní ptačí.


Aktuality

Praxe

Popis střediska

Věda a výzkum

Kontakty

Úvodní stránka ŠLP