.
moudrost symbolizuje sova, i když je naopak poměrně hloupým stvořením Středisko účelové činnosti
Česká zemědělská univerzita v Praze Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy
english version
česká verze
deutsch version
okrasná školka Jevany

Praxe studentů na ŠLP

Studenti Fakulty lesnické a dřevařské, oboru Lesnictví, získávají každoročně praktické poznatky ze základů lesního hospodářství na území Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy. Pro studenty je možnost takové manuální praxe velmi důležitá, neboť jednou to budou oni, kdo bude lesní provoz s jeho zaměstnanci řídit, a žádná teorie nemůže nahradit vlastní praktickou zkušenost. Praxe I je momentálně rozdělená na dvě části - v jarním běhu jsou studenti zapojeni do prací na střediscích Lesní správy a Okrasných a lesních školek. Práce jsou spojeny s jarním zalesňováním, takže od vyzvedávání sazenic, jejich třídění a zakládání, přes přípravu pro expedici až po samotné sázení v lesních porostech. V letním běhu se okruh prací rozšíří. Vzhledem k termínu polovina srpna - začátek září se zalesňování většinou ještě neprovádí a studenti jsou školeni v práci s jednomužnou motorovou pilou. Studentkám není práce s JMP odepírána, pokud se odváží, mohou se pil chopit a jako vždy pod vedením zkušených instruktorů provádět příčnou manipulaci na skládce.
Studenti se učí pracovat se samohybným navijákem "železným koněm" a lokalitu P vyklizují s pomocí tohoto stroje. Dále se zaučují ve výchovných zásazích a pod vedením lesníka provádí prořezávky mlazin z kvalitativního a kvantitativního hlediska, a vyvětvování hodnotných porostů pro tvorbu cenných sortimentů. Pestrou náplň letní části praxe skýtá i zapojení do výrobně vzdělávacího procesu na středisku okrasných a lesních školek. Praktické poznatky z množení, přesazování, přípravy substrátů, řízení závlahy rozšiřují povědomí o školkařském provozu. Příležitostně se organizují alternativní činnosti v podobě čištění retenčních nádrží, jež pomáhají snižovat erozní dopady vodotečí na prudších svazích a poskytují i útočiště chráněným obojživelníkům, čištění trubních propustí, obnovy značení naučných stezek, jež ŠLP založil. Pokud se v průběhu konání některé části praxe provádí výlov rybníka z kaskády ŠLP na Jevanském potoce a studenti projeví zájem, mohou se účastnit i této činnosti.
Studentům je umožněno ubytování v areálu černokosteleckého zámku. Kdo bydlí v blízkosti Kostelce n.Č.l., nemusí jej samozřejmě využívat. Podmínkou je pouze přítomnost ve stanovenou ranní dobu před zámkem. Dopravu na pracoviště zajišťuje vedoucí učitel praxe sjednanou autobusovou dopravou. Studenti jsou před zapojením do výrobních činností proškoleni, a jsou vybaveni s ohledem na BOZP. Kdo vlastní svoje neprořezné kalhoty, či boty s vyztuženou špičkou, může je využívat namísto podnikových.
Studenti FLD nejsou jedinými praktikanty na území ŠLP. Podnik má přímé vazby i na zahraniční školy a opakovaně organizuje hromadné praxe pro studenty Bernardus technicus, dříve Vrij Landelijk Instituut v Oudenaarde. Dále za námi jezdí studenti z Itálie, Portugalska, Španělska, Francie. Zde se jedná zejména o individuální praxe.

Aktuality

Praxe

Popis střediska

Věda a výzkum

Kontakty

Úvodní stránka ŠLP