.
moudrost symbolizuje sova, i když je naopak poměrně hloupým stvořením Středisko účelové činnosti
Česká zemědělská univerzita v Praze Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy
english version
česká verze
deutsch version
okrasná školka Jevany

Popis střediska

Středisko účelové činnosti je vstupní branou studentů ČZU na ŠLP. Studenti na území, spravovaném podnikem, konají výrobní praxe, ve venkovních provozech pod vedením kantorů probíhají terénní praktická cvičení. V areálu černokosteleckého zámku mají studenti ideální zázemí pro teoretickou výuku včetně možnosti ubytování. Na území podniku zpracovávají studenti řadu bakalářských či diplomových prací. Zaměstnanci ŠLP se často účastní metodického vedení při řešení zadaných témat studentských prací, nebo vědecko výzkumných úkolů jednotlivých zaměstnanců ČZU, zejména Fakulty lesnické a dřevařské. Venkovní pracoviště nejčastěji využívají fakulty s lesnicko environmentálním zaměřením. Středisko ale zajišťuje i exkurzní činnost po podnikových provozech pro studenty všech fakult naší univerzity a dále pro řadu zájmců a organizovaných skupin i z neodborné veřejnosti.

Každoročně navštíví podnik tisíce studentů, přičemž ze zahraničí je to cca 700. Zpracovává se zde v průměru kolem 10 odborných studentských prací. Na území ŠLP je rozmístěno přes 100 trvalých zkusných ploch a demonstračních objektů, na kterých probíhá rozmanitý výzkum. Území na zkusných plochách podléhá zvláštnímu režimu hospodaření. Lesníci musí de facto strpět řadu omezení. Případné kroky ve výrobním procesu je třeba projednat s řídícími zaměstnanci fakult. V opačném případě by mohlo dojít ke znehodnocí (ovlivnění) výsledků několik desítek let dlouhých výzkumů.

Troufáme si tvrdit, že úloha školního podniku, který je sice výrobním prvkem, ale úzce navázaným na školu, je jen velmi těžko nahraditelná v klasickém provozu. Už jen z toho důvodu, že vlastníci lesa nechtějí strpět omezování v těžebních a dalších činnostech a nemají osoby, vyčleněné na spolupráci se studenty. Není tomu zase tak dávno, co na ŠLP konaly své učební praxe studenti všech středních lesnických škol Československa. I v současné době připravuje podnik pro střední školy praxe či exkurzní činnost. Máte - li zájem, neváhejte se na nás obrátit. Důležité informace naleznete v různých sekcích podnikových stránek.


Aktuality

Praxe

Popis střediska

Věda a výzkum

Kontakty

Úvodní stránka ŠLP