certifikace PEFC osvědčení o shodě - systém řízení výroby

 Trvale udržitelné hospodářství je jedním ze základních pilířů evropského lesnictví. Pojem není třeba vysvětlovat, v jeho názvu je zároveň obsažen základní význam. Vyspělé země si již v dávných dobách uvědomily potřebu uvědomělé péče o obnovitelnou dřevní surovinu a principy trvalé udržitelnosti mají zakotveny ve svých právních normách.
Aby nebyly přetěžovány a ničeny lesní porosty v těch zemích, které tyto rámce nemají zpracovány, bylo celosvětově zavedeno několik systémů certifikace dříví a výobků z něj (PEFC, FSC, C-O-C), které deklarují stav, resp. sledují pohyb dřevní hmoty a vymezují přes celý spotřebitelský řetězec, tzn. od stojících stromů až po výrobky ze dřeva, jeho původ. Dnes je téměř nemožné, aby na trhy vyspělých států proniklo dříví z takových porostů, jež nejsou obhospodařovány způsobem trvale udržitelným.
Další certifikáty přiloženy.


Obchodní název - Česká zemědělská univerzita v Praze Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy; sídlo - nám. Smiřických 1, Kostelec nad Černými lesy, 281 63; IČ 60460709, DIČ CZ60460709, veřejná vysoká škola zapsaná v živnostenském rejstříku u evidujícího Úřadu městské části Praha 6. ID datové schránky - 3hdj9cb. Jednotlivé provozovny (střediska) mají zveřejněny informace v rámci svých sekcí na těchto internetových stránkách.